Følg os på:

Indkaldelse til generalforsamling i Sportsdykkerklubben Blæksprutten

Lars Andersens billede

Der indbydes hermed til generalforsamling i Sportsdykkerklubben Blæksprutten iht. vedtægter, tirsdag d 21. marts kl 18.00 i klubbens lokaler i Bredgade.
Klubben vil være vært for mad og drikke.

Program
1. Valg af ordstyrer.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Revideret regnskab fremlægges.
4. Indkomne forslag.
5. Vedtagelse af kontingent og budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Tilmelding er nødvendig pga. bespisning

Date: 
Tirsdag, marts 21, 2017 - 18:00