Følg os på:

Generalforsamling 2018 for Sportsdykkerklubben Blæksprutten

Gregers Hendrik Hansens billede

Der indkaldelses hermed til generalforsamling for Sportsdykkerklubben Blæksprutten med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Formanden aflægger beretning (Gregers)
3. Revideret regnskab fremlægges (Jette)
4. Indkomne forslag
5. Vedtagelse af kontingent og budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Oprettelse af arbejdsgrupper
Husudvalg, PR og sponsor samt Arrangementsudvalg
8. Eventuelt.

Alle forslag og ændringer til vedtægter er yderst velkomne dog senest 14 dage før generalforsamlingen ved fremsendelse til formand for dykkerklubben (formand@blaeksprutten.com)

Klubben vil være vært for mad og drikke, så tilmelding er nødvendigt. Indkaldelsen slås op på hjemmesiden, men tilmelding foregår via begivenhed på Facebook.

Vel mødt
Bestyrelsen for dykkerklubben Blæksprutten
Freddy, Jacob, Lars, Morten, Lars og Gregers

Date: 
Torsdag, marts 8, 2018 -
18:00 til 21:00